Telefon :

+90 538 843 45 71

Adres :

Halide Edip Adıvar Mah. ve Cad. No:27 Daire : 2 Şişli / İSTANBUL

Sosyal Medya :

KVKK Nedir ? Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVKK Nedir? (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir)

Dijitallejen dünyada günlük hayatımızı kolaylaştırmak için birçok elektronik işlmede kişisel bilgilerimizi kullanıyoruz.Verdiğimiz bu bilgilerin nedenle istendiği sorgulamıyor ve nasıl korunduğunu bilmiyoruz.

7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren bu kanun kişisel bilgilermizin koruma zorunluluğu getirmiştir.

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ve uyacakları kuralları düzenleme amacını taşımaktadır. Kişilerin hak ve özgürlüklerin korunması açısından önemli olduğu kadar kurumlar ve şirketlerin güvenliği ve diğer yasal haklarının korunması açısından da önemli hale geldi.

Kişisel Veri Nedir?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiye kişisel veri denir.

KVKK Açılımı Nedir?

AB Genel Veri Koruma Regülasyonu (GDPR - General Data Protection Regulation) düzenlemesine paralel kısaltması KVKK olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yayınlanarak Türkiye’de kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve silinmesine ilişkin düzenleme getirilmiştir.

KVKK Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

6698 Sayısı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK),  7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun Amacı Nedir?

KVKK, anayasa tarafından güvence altına alınan kişisel verilerin gizliliğine ilişkin kanundur. Bu kanun ile kişiler, kişisel bilgilerinin korunmasını anayasal hakları olarak talep etme özgürlüğüne sahiptir.

Teknolojik gelişmelerin veri toplamayı kolaylaştırdığı yadsınamaz. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile amaçlanan veri sahipleri ve bu veriyi toplayıp işleyenler arasındaki menfaat dengesini sağlamaktır.

Kimler Kişisel Verileri Koruma Kanuna Tabidir?

Kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişileri kapsar. Bu kanunda özel kurum ile kamu kurumlar arasında ayrım yapılmaksızın tüm kurum ve kuruluşları kapsam içine alarak usul ve esaslara uymakla yükümlüdürler.

Verbis’e Kayıt Yükümlülüğü Nedir?

Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişilerin veri sorumluları için VERBİS’e kayıt olması zorunludur.

Kanuna Göre Belirlenen Cezalar Nelerdir?

Yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde kanun, idari ve hapis cezası getirmiştir. 6698 Sayısı KVKK ile getirilen ağır cezalar şöyle belirlenmiştir:

5.000 TL ile 1.000.000 TL arasındaki tutarlarda idari para cezaları uygulanmaktadır. 

Aykırıya göre 1 ile 4 yıl arasında hapis cezaları uygulanmaktadır.

Saim TÜRKMEN
Saim TÜRKMEN

Founder
saim@sanatustu.com

SOSYAL MEDYA
HESAPLARIMIZ