Telefon :

+90 538 843 45 71

Adres :

Halide Edip Adıvar Mah. ve Cad. No:27 Daire : 2 Şişli / İSTANBUL

Sosyal Medya :

Alan Adı (Domain) Nedir?

Her web sunucusu benzersiz bir sayısal kodla tanımlanır. Bu IP adresi, web sitesinin içeriğine erişmek için bir tarayıcının ana bilgisayarların hedeflemesini sağlar. Kural olarak, internet kullanıcıları bu sayı dizilerini görmez. Bu tür bir nedenden ötürü 93.184.216.34 gibi IP adreslerini hatırlamak zordur ve bunlar da yazım hatalarına eğilimlidir. Bir web sitesi açıldığında, alfanümerik bir adresleme yöntemi ile oluşturulmuştur.

Alan adı, internetin mantıksal olarak sınırlandırılmış kısmı için benzersiz bir addır. Bir web sitesi adı örnek verilebilir. İnternet kullanıcıları, alan adlarıyla  örnek verecek olursak şu formda karşılaşır; www.exapmle.com. Tek düzen kaynak konum belirleyicisinin (URL) önemli bir parçası olarak, etki alanı bir kaynağın hiyerarşik olarak yapılandırılmış Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) içinde nerede bulunabileceğini belirtir. Etki alanları, ad sunucuları tarafından IP adreslerine çevrilir. Bunlar, IP adreslerinin ad çözümlemesinden sorumlu özel web sunucularıdır. Bu hizmet telefon bilgilerine benzer bir şekilde çalışır. Bir İnternet kullanıcısı www.example.com adresinin etki alanını web tarayıcısının arama butonuna yazar ve son olarak sorumlu ad sunucusuna bir istek gönderir. Burada www.example.com adresinin girişi veritabanından alınır ve saklanan IP adresi tarayıcıya iletilir.

Alan Adı (Domain) Yapısı

Bir alan adının tamamı, tam alan adı (FQDN) olarak bilinir. FQDN, Etki Alanı Adı Sistemi'nin ağaç hiyerarşisinde hedef bilgisayarın tam konumunu belirtir ve iki farklı kısımdan oluşur: Ana bilgisayar adı ve etki alanı adı. Verilen örnek, hayali bir posta sunucusunun FQDN'sini gösterir. ‘mailserver.example.com’ Posta sunucusu ana bilgisayar adını temsil ederken, example.com belirli bilgisayarların bulunabileceği etki alanını belirtir. Www özelliği genellikle web sitelerini işletmekten sorumlu sunucular için ana bilgisayar adı olarak kullanılır. İnternet adreslerinden farklı olarak, tam nitelikli alan adının günlük kullanımda her zaman bir nokta ile sona erdiğine dikkat edilmelidir. Bunun nedeni; Etki Alanı Adı Sisteminin hiyerarşik yapısından kaynaklanmaktadır. Buna göre, etki alanları kök etiket adı verilen en yüksek düzeyden her zaman ayrılır. Sağdan sola, örnek etki alanı şu yapıya sahiptir: kök etiket, üst düzey etki alanı (TLD), ikinci düzey etki alanı (SLD) ve üçüncü düzey etki alanı şeklindedir. Www.example.com adresinden FQND, böylece dört bölüm içerir. Bununla birlikte, prensip olarak, alanlar üçüncü seviye alanın altında başka alt alanlar da içerebilir.

Tam Nitelikli Domain Adı

DNS yani alan adı sisteminin ilk düzeyine kök veya boş etiket denir. Bir FQDN'nin kök etiketi boş olarak tanımlanır ve genellikle internetteki kullanıcı uygulamalarında görünmez. Ancak kaynak sunucuları adı verilen ad sunucularındaki girdiler, her zaman en üst düzey etki alanından sonraki bir noktaya sahip, eksiksiz bir FQDN olarak kullanılabilir olmalıdır.

Üst Düzey Alan Adı (TLD)

Kök etki alanı boş olarak tanımlandığından, üst düzey etki alanları en yüksek ad çözümleme düzeyini temsil eder. TLD'ler Ağ Bilgi Merkezleri (NIC) tarafından yönetilir. Bir NIC'nin görevi, ad sunucularının çalışmasını ve TLD'nin altındaki ikinci düzey alanların tahsisini içerir. Üst düzey alan adları bir alandaki son bağlantı olarak göründüğünden, "alan adı uzantısı" ifadesi kullanım olarak daha yaygındır.

 

İkinci Seviye Alan Adı (SLD)

Serbestçe seçilebilen bir ad üst düzey bir alanın altındaki ikinci düzey bir alan olarak tanımlanır.

 

Üçüncü Düzey Alan Adı

Üçüncü seviye alanlar FQDN’de SLD’nin solunda bulunur. Üçüncü düzey alanlar, farklı alanları açıkça ayıran bir alanın alt adreslerini tanımlamak için kullanılır. Alan adı sahipleri, diğer açılış sayfalarını, hizmetlerini veya sunucularını kullanılabilir hale getirme fırsatına sahiptir.

 

Alt Alan Adı

Alt alan adı, DNS hiyerarşisinde başka bir alan adının altında bulunan bir alan adıdır. Yani temel olarak TLD altındaki her alan bir alt alan adıdır.

Zehra Bilgehan KURTULUŞ
Zehra Bilgehan KURTULUŞ

Editör
bilgi@sanatustu.com

SOSYAL MEDYA
HESAPLARIMIZ